Universiteit van Utrecht: Naar een diverse Instroom

In de Telegraaf staat woensdag 6 februari een artikel over een projectplan om te zorgen voor een diversere instroom onder de noemer ‘ Universiteit te wit’. Het artikel mist de kern van wat wij voorstaan en de aanpak die we hanteren. Wil je weten hoe het zit? Dat lees je in het projectplan.


Het klopt dat de Universiteit Utrecht gaat voor meer diversiteit, ook bij de instroom van studenten. Op dit moment heeft bijvoorbeeld 10 procent van onze studenten een niet-westerse achtergrond, terwijl het percentage VWO-leerlingen met een niet-westerse achtergrond 20 procent betreft. Je kunt ook denken aan studenten met een maatschappelijke/sociale achterstand, eerste generatie hbo-studenten of de genderverdeling die scheef kan zijn bij sommige opleidingen.

VERSCHEIDENHEID AAN PERSPECTIEVEN

Een divers samengestelde gemeenschap van studenten en docenten draagt bij aan een inspirerende en uitdagende leeromgeving. Het onderwijs wordt beter van een verscheidenheid aan perspectieven, waarbij studenten van elkaar kunnen leren. Bovendien is het een goede voorbereiding op het werken in een pluriforme samenleving. De Universiteit Utrecht vindt het belangrijk om een bijdrage te leveren aan het overbruggen van tegenstellingen en aan het creëren van gelijke kansen voor iedereen, in lijn met onze missie: we werken aan een betere toekomst voor iedereen.

We maken de komende twee jaar uitgebreid werk van een diversere instroom, waarbij we allereerst per opleiding exact in kaart brengen hoe de studentsamenstelling nu is, wat wenselijk zou zijn en welke aanpak daarvoor nodig is. Studieverenigingen krijgen een belangrijke rol. Er is nadrukkelijk niet gekozen voor een top-down voorstel om instroom en selectie aan te pakken. Opleidingen en programma’s worden in staat gesteld en ondersteund om zélf plannen te ontwikkelen voor een diversere instroom. Er is een stappenplan gemaakt om opleidingen te kunnen voorzien van goede informatie en concreet instrumentarium voor een open, transparante matchings- en selectieprocedure. Lees voor meer informatie over dit onderwerp het ‘Projectplan diversiteit: instroom en selectie’ of bekijk wat de Universiteit Utrecht doet om diversiteit te stimuleren.

Geef een reactie