Stageplan Leerjaar 2 deel 1

Praktische gegevens stage:

Grafisch Lyceum Utrecht
Kon. Wilhelminalaan 7
3527 LA Utrecht

Stagebegeleiders:
Suzanne Winnubst: swinnubst[a]glu.nl
Anja van Lunteren: avanlunteren[a]glu.nl
Marco Wielen: mwielen[a]glu.nl

Korte beschrijving van het type stage

Ten eerste zal ik als docent aan de slag gaan op het Grafisch Lyceum. Ik zal aan de slag gaan bij de afdeling Grafisch Vormgeving. Omdat ik zelf in een heel breed pakket aan software geschoold ben, zal ik les gaan geven in onder andere de Adobe pakketten, maar ook in lessen als 3D vormgeving. Verder ga ik leerlingen begeleiden bij het oefenen van het examen. Ook zal ik dit jaar het mentorschap van een klas onder begeleiding op mij nemen.

Bij mij sollicitatie heb ik al aangegeven dat ik behalve met lesgeven, ook veel bezig wil zijn met het ontwikkelen van onderwijs. Één van de redenen dat ik wilde werken op het mbo was dat ik daar kansen zag om mijn eigen ervaringen in te kunnen zetten. Zo is voor mij de overgang van mbo naar hbo erg moeizaam verlopen. Hier heb ik dan ook een deel van mijn focus op gelegd dit jaar. In overleg met mijn stagebegeleiders krijg ik veel ruimte om een lesplan te maken die op dit onderwerp aansluit en om te onderzoeken hoe het beter kan op het Grafisch Lyceum.

Overicht lesuren

Mijn stage loopt vanaf het begin van het schooljaar en ik heb toegezegd tot het einde van het schooljaar te kunnen blijven. Mijn stage is begonnen met observeren. In de maanden September, Oktober en November ben ik met de docenten Marco van Wielen en Anja van Lunteren meegelopen en heb ik delen van hun lessen overgenomen. Dit betrof de Maandag van 8 tot 3 en Woensdag van 10 tot 5.

Hierna ben ik de lessen van een docent overgenomen onder begeleiding van mijn stagebegeleider. Hieronder vind je het overzicht van de gewerkte uren.

roosterhany

Overige taken

Met Suzanne heb ik ook afgesproken dat ik deelneem aan studiedagen, examen vergaderingen en overige vergaderingen die buiten het reguliere lesgeven vallen.

Verwachtingen

Wat verwacht ik?

Ik verwacht dat mijn stage uit 3 delen gaat bestaan die ik belangrijk vind. Ten eerste ga ik lesgeven. Hierbij verwacht ik dat ik mij meer kan focussen op het didactische gedeelte, aangezien ik hier vorig jaar weinig kans voor kreeg. Dus ik hou mij dit jaar bezig met de vragen “Hoe sta ik voor de klas?” en “Hoe breng ik de stof over?”

Ten tweede verwacht ik veel bezig te zijn met onderzoek. In overleg met Suzanne (hoofd GV) heb ik de ruimte gekregen om onderzoek te doen naar dingen als de overgang van mbo naar hbo, maar ook onderzoek dat ik kan gebruiken voor mijn KEP.

Als laatste verwacht ik dit jaar ook bezig te zijn met het onderwijs zelf. Dit betekent dus ook buiten de reguliere lessen bezig zijn met vergaderingen enzovoorts.

Waar kijk ik naar uit?

Ik kijk er enorm naar uit om eindelijk bezig te zijn met het didactische aspect van lesgeven. Zoals ik al zei, vorig jaar heb ik hier niet veel ruimte voor gehad en ik hoop dat ik dit jaar eindelijk echt les kan geven.

Waar zie je tegenop?

Ik vind het nog steeds erg moeilijk om de confrontatie met een leerling aan te gaan. Dit staat ook in mijn leerdoelen, maar ik kijk hier niet naar uit. Wel verwacht ik hier beter in te worden.

Wat zijn mijn persoonlijke leerdoelen?

– Ik wil leren om adquaat op te kunnen treden bij conflicten met en tussen leerlingen
In het begin van mijn lesgeven, heb ik hier flink in geworsteld. De leerlingen zijn vrij direct en ik wist niet zo goed hoe ik hiermee om moest gaan. Gaandeweg leerde ik mijn weg hierin vinden. Nu heb ik het gevoel dat ik veel adequater kan reageren op situaties, vooral omdat ik mijn eigen grenzen durf aan te geven.

– Ik wil leren om met een goede, duidelijke stem voor de klas te staan.
De groei hierin is niet alleen vanuit mijn stage, maar ook van de lessen op de academie gekomen. Ik heb altijd voor mijn presentaties goede feedback gekregen van mijn medestudenten en ben hierdoor enorm gegroeid in het presenteren. Dit heeft zich ook geuit in mijn manier van lesgeven: een persoonlijk haakje vinden waaraan je de les kan ophangen en dit overdragen naar de leerlingen

– Ik wil leren om assertiever te zijn in gesprekken met leerlingen. Ik wil de regie kunnen pakken in een gesprek.
Tijdens mijn stage heb ik enorm veel 1 op 1 gesprekken gehad met leerlingen. Ik heb hierin een persoonlijke stijd voor mezelf ontwikkeld, waardoor ik veel beter ben geworden in het houden van een gesprek met leerlingen. Het komt er veelal op neer dat je de leerlingen de kans geeft om ze hun verhaal te laten vertellen, in plaats van dat je constant tegen ze aan het praten bent. Op deze manier heb je een gesprek dat van twee kanten komt, ook als er alleen iets is dat je tegen ze wil zeggen. Op het moment dat je dan iets kort tegen ze wil zeggen, om bijvoorbeel de vragen of ze iets willen doen, weten ze ook meteen waar ze aan toe zijn.

– Ik wil leren om leerlingen enthousiast te maken voor onderwerpen die niet eerder zijn behandeld.
Wat voor mij heel erg heeft gewerkt toen ik een leerling was, was het persoonlijke haakje die aan een opdracht hing. Hiermee bedoel ik dat je de leerlingen een opdracht geeft die ze verder kunnen invullen met hun eigen interesses. Dit heb ik ook geprobeerd terug te brengen in mijn lessenreeks: het maken van een lamp die is gebasseerd op hun eigen belevingswereld. Ik merkte eigenlijk meteen dat de leerlingen enthousiast waren over de opdracht en heb dan ook echt mooie producten voorbij zien komen.

– Ik wil het praktische element van docent zijn onder de knie krijgen, waaronder lesvoorbereiding, het openen van de les en het afsluiten.
Ik heb het al eerder gehad over het afsluiten en openene van de les en de unieke manier waarop het Pouwer college dat doet. Dit is voor mij nuttig in de zin van dat het heel veel structuur geeft aan de lessen. Ik ga dit zeker meenemen naar volgend jaar.

Over voorbereiden heb ik geleerd hoe belangrijk het is, en dat je dat zeker niet moet onderschatten. Ik heb de fout gemaakt om 1 keer het voorbereiden te ver voor me uit te schuiven, waardoor ik heel erg in de knoop kwam tijdens de les. Dit is hierna nooit weer gebeurd.

– Ik wil graag ontdekken wat voor docent ik ben en mij hierop voorbereiden voor mijn volgende stage.
Ik weet nu veel beter wat voor docent ik wil worden. Zie ook Opdracht 6.

– Ik wil weten waar mijn grenzen liggen als docent wat betreft mijn taken.
In de eerste drie weken van mijn stage ben ik meteen hierop getest. Ik ben er dus achtergekomen dat je als docent geen therapeut bent. Ik wilde graag alle problemen oplossen voor de leerlingen, maar dit lag niet in mijn takenpakket. Het is daarom belangrijk om je eigen grenzen te stellen en je hieraan ook te houden. Dit is niet alleen goed voor je eigen mentale gezondheid, je moet ook beseffen dat je niet de hulp kunt bieden die andere professionals wel kunnen bieden.

Welke begeleiding verwacht je nodig te hebben?

Ik verwacht zowel begeleiding van docenten nodig te hebben, wanneer het over dingen gaat die direct terug slaan op het lesgeven, maar ik verwacht ook hulp nodig te hebben van iemand die aan het hoofd staat (Suzanne) voor onderwerpen die over het onderwijs ontwikkelen gaan.

Geef een reactie