Reflecties op gegeven lessen deel 2

Proefexamen

Klas: 4GV1

Bij het lesgeven tijdens het proefexamen voelde ik toch een zwaardere verantwoordelijkheid dan bij de andere vakken. Deze leerlingen moesten goed voorbereid woorden op het examen dat ze later dat jaar zouden doen. Deze lessen zijn dus gekoppeld aan veel vergaderingen die ik heb gehad over het examen. Dit is een reflectie op de eerste les.

Leerdoel van de les

Leerlingen uitleggen wat ze van het examen kunnen verwachten en wat ze van de komende examentraining kunnen verwachten. Tevens kennis laten maken met hoe ze het examen precies gaan uitvoeren.

Hoe vond je dat het ging?

De eerste les was voor zowel mij als de leerlingen aftasten. Ik had van tevoren al gesproken met de examenleiding, dus ik wist wel wat ik van de leerlingen moest kunnen verwachten en dat heb ik ook overgebracht naar de leerlingen. Ik was in het begin een beetje angstig, omdat lessen als dit veel zelfstandig werken vereist, wat in het verleden niet altijd goed is gegaan. Deze angst was slechts deel gegrond. In het begin was het nogal druk, maar later werd er hard gewerkt.

Wat wilde je bereiken, uitproberen, testen?

Ik wilde de zelfstandigheid die ik eerder had uitgeprobeerd bij de lessen packaging design, terugbrengen naar deze les. Hoe zorg je ervoor dat de leerlingen alles hebben wat ze nodig hebben om zelfstandig aan het werk te gaan?

Is het gelukt en waaraan heb je dat gemerkt?

Ja, gelukkig wel. Toen ik ze had uitgelegd dat het proefexamen dicht bij het uiteindelijke echte examen lag, zagen de meeste het belang hiervan wel in en gingen ze zelfstandig aan de slag.

Wat heb jij gedaan om ervoor te zorgen dat het gelukt is of wat heb je gedaan waardoor het niet gelukt is?

Ten eerste heb ik ze verteld dat dit hun laatste kans is om het examen te oefenen, voordat ze hier echt mee aan de slag gaan. Het is dus belangrijk om aan het begin van de klas te vertellen wat het doel van je opdracht is. Ten tweede heb ik tegen ze gezegd dat als ze vragen hadden, ze altijd bij mijn bureau vragen konden stellen. Als ik dan zelf het antwoord niet direct wist, overlegde ik met een andere docent die ook het proefexamen gaf. Ik had er namelijk voor gezorgd dat wij met onze lokalen naast elkaar zaten. Ten derde heb ik dingen die bij veel mensen fout gingen klassikaal besproken.

Wat zijn de concrete voornemens voor de volgende les?

Voor mij is het ook handig als ik kennis neem van het volledige proefexamen. Ik had voor deze les slechts een deel gezien.

3D vormgeven

Klas: 2GV7

Omdat ik de 3D software die zij op deze opleiding zelf ook heb geleerd op mijn eerste opleiding, achtte ik mijzelf in staat om hierin les te kunnen geven. Het was al een tijd geleden dat ik deze software had gebruikt, maar ik dacht dat het niet moeilijk zou zijn om hier weer in te stappen. Bovendien had de docent van wie ik deze les overnam gezegd dat ze zelfstandig aan het werk konden en dat ze niet veel uitleg nodig hadden.

Leerdoel van de les

Leerlingen kennis laten maken met de mogelijkheden van de software.

Hoe vond je dat het ging?

Slecht. Ik merkte dat ik enorm had onderschat hoe erg de software was veranderd in die tijd dat ik het niet had gebruikt. Ik kon dingen niet vinden en was gewoon erg slecht voorbereid.

Wat wilde je bereiken, uitproberen, testen?

Ik wilde een duidelijke les geven met voorbeelden die ik zelf had gemaakt en ze hierdoor enthousiast maken.

Is het gelukt en waaraan heb je dat gemerkt?

Nee. Omdat ik zelf enorm met de software worstelde, was het moeilijk om de leerlingen bij de les te houden.

Wat heb jij gedaan om ervoor te zorgen dat het gelukt is of wat heb je gedaan waardoor het niet gelukt is?

Ik heb mijzelf slecht voorbereid op de les door niet van tevoren de software te checken die ze op school gebruiken.

Wat zijn de concrete voornemens voor de volgende les?

Ik moet mij opnieuw gaan verdiepen in de software en hier ook echt de tijd voor nemen en eventueel literatuur erbij pakken

3D vormgeven 2

Klas: 2GV7

Deze les sluit aan op de vorige reflectie. Ik heb ervoor gekozen om deze les ook te beschrijven omdat de vorige les niet zo goed ging. Ik heb een aantal aanpassingen gedaan en op deze manier mijn les verbeterd.

Leerdoel van de les

Verdieping in de software

Hoe vond je dat het ging?

Veel beter. Ik had mijn les veel beter voorbereid, had goede voorbeelden meegenomen en kon de leerlingen stap voor stap door het hele proces lopen. Dit zorgde ervoor dat hun aandacht er veel beter bij was en dat ze het vak een stuk interessanter vonden.

Wat wilde je bereiken, uitproberen, testen?

Na de mislukte les van vorige week was het mijn opgave voor deze week om de leerlingen weer terug te brengen naar een plek waar ze enthousiast zijn voor het vak en het leuk vinden om weer aan de slag te gaan met de software.

Is het gelukt en waaraan heb je dat gemerkt?

Ja, aan het einde van de les hadden de leerlingen hun eerste experimentjes gemaakt in het 3D programma. Ze waren weer enthousiast om de mogelijkheden die het programma had.

Wat heb jij gedaan om ervoor te zorgen dat het gelukt is of wat heb je gedaan waardoor het niet gelukt is?

Ik heb de les veel beter voorbereid en ik heb mij ingelezen over de software en zelf een aantal opdrachten gemaakt.

Wat zijn de concrete voornemens voor de volgende les?

Weer goed voorbereiden en weer voorbeelden maken die weer een stap verder gaan in de stof.

Studieloopbaanbegeleiding

Klas: 2GV5

Voor SLB, wat tevens dubbelde als mijn mentorklas, heb ik zelf invulling gegeven aan een les die ging over het vormgeven van het portfolio. Ik kwam tijdens de voorbereiding erachter dat ik over het portfolio andere ideeƫn had over hoe deze eruit moest zien dan andere docenten. Ik had andere dingen geleerd op mijn school over het portfolio. Ik heb hierover toen meerdere gesprekken gehad met andere docenten en zij hebben mij toen aangeraden om toch de les helemaal zelf in te vullen hoe ik het voor mij zag.

Leerdoel van de les

Uitleg geven over wat een goed portfolio inhoudt en waarom dit belangrijk is.

Hoe vond je dat het ging?

De les begon heel erg moeizaam. Een klein deel van de klas had zijn portfolio niet meegenomen, ondanks dat het heel nadrukkelijk van ze was gevraagd. Deze groep heb ik toen apart gezet en aan een andere opdracht laten werken. Ik kon niet de hele les omgooien ten wille van dit kleine groepje. De rest van de les is toen wel goed verlopen

Wat wilde je bereiken, uitproberen, testen?

Voor deze les heb ik een formulier gemaakt aan de hand waarvan de leerlingen elkaar konden beoordelen en tips konden geven. Vervolgens heb ik ze in groepjes elkaars werk laten beoordelen. Dit was de eerste keer dat ik ze elkaar liet beoordelen.

Is het gelukt en waaraan heb je dat gemerkt?

Ja, het is gelukt. De leerlingen waren erg eerlijk met elkaar over elkaars werk. In een latere les heb ik het nog een keer klassikaal gedaan en ik merkte dat de portfolios ook echt waren verbeterd ten opzichte van de eerste les. Ik merk wel dat je hiervoor een klas nodig hebt waar iedereen elkaar vertrouwt en eerlijk tegen elkaar is.

Wat heb jij gedaan om ervoor te zorgen dat het gelukt is of wat heb je gedaan waardoor het niet gelukt is?

Ik heb veel met ze gepraat over reflecteren op je eigen werk, het beoordelen van elkaars werk en ik heb ze veel voorbeelden laten zien van portfolios. Vervolgens heb ik ook met ze gepraat over het belang van een goed portfolio en hoe dit ze gaat helpen met hun baan in de toekomst. Dit is volgens mij wel goed bij ze binnen gedrongen toen ze zichzelf en anderen gingen beoordelen.

Wat zijn de concrete voornemens voor de volgende les?

Omdat de leerlingen nu weten dat ze hun portfolio mee moeten nemen, accepteer ik niet meer dat ze hem niet meenemen. Leerlingen die hun map niet hebben meegenomen hoeven bij mij de les niet meer in. Verder heb ik ook een plek voor ze gemaakt waar ze hun mappen kunnen bewaren zodat ze hem niet iedere week hoeven mee te sjouwen.

1 thought on “Reflecties op gegeven lessen deel 2

Comments are closed.