Reflecties op gegeven lessen deel 1

Electronica les 1

Klas: Keuzemodule

Tijdens mijn tijd op het Grafisch Lyceum heb ik ook het keuzevak electronica en interactieve kunst gegeven. Dit vak was mijn eigen idee en is gebaseerd op twee ideeën waar ik op wilde inhaken. Het eerste idee wat ik heb onderzocht is de overgang van mbo naar hbo. Naar aanleiding van dit onderzoek wilde ik een les ontwerpen die leerlingen die deze stap gaan zetten voorbereid op deze overgang. Ten tweede wilde ik ze kennis laten maken met een nieuwe vorm van kunst, een vorm waar niet iedereen mee bekend is, of waar mensen bepaalde ideeën bij hebben die niet altijd kloppen.

Leerdoel van de les

Leerlingen introduceren in het voor hun nieuwe medium electronica en ze hier enthousiast voor maken.

Hoe vond je dat het ging?

Omdat electronica een onderwerp is dat ik heel goed ken en wat ik zelf heel erg leuk vind, kon ik als docent veel dichter bij mijzelf blijven. Aan de hand van persoonlijke verhalen over mijn eigen werk op de kunstacademie kon ik een band opbouwen met de leerlingen die ik nog niet eerder had opgebouwd. De leerlingen vonden het erg interessant en konden niet wachten om daarna zelf aan de slag te gaan.

Het praktijkgedeelte zorgde nog voor veel onrust, omdat ze kennismaakte met veel nieuwe dingen en voorwerpen terwijl ze in groepjes werkte. Omdat het niet meer centraal werd uitgelegd ontstond er veel onrust in de groepjes. Het opruimen na de les liep ook enorm uit.

Wat wilde je bereiken, uitproberen, testen?

Het doel van deze les van de leerlingen kennis laten maken met het werken met electronica en ze hier ook voor enthousiasmeren. Ik wilde ze de mogelijkheden laten zien en ze introduceren in niet-tradionele electronische kunst en ze ook hands-on met electronica aan de gang laten gaan.

Is het gelukt en waaraan heb je dat gemerkt?

Ik denk dat ik in mijn opzet ben geslaagd. Tijdens mijn beginpresentatie waren de leerlingen aandachtig aan het luisteren en toen ze aan de slag gingen merkte ik dat ze er erg enthousiast over waren.

Wat heb jij gedaan om ervoor te zorgen dat het gelukt?

Ik ben de les begonnen met een persoonlijk verhaal en heb veel verschillende voorbeelden laten zien van wat electronische kunst is en kan zijn. Hierdoor hadden ze meteen al een beeld van waar ze mee aan de slag gingen. Vervolgens had ik een opdracht bedacht waar ze wel direct met electronica aan de slag konden, zonder dat ze enige voorkennis hadden. Dit zorgde voor een goede kennismaking.

Wat zijn de concrete voornemens voor de volgende les?

Voor de volgende les wil ik de leerlingen een concreter doel geven voor het praktijkdeel. Deze week heb ik ze wat laten experimenteren, zonder een einddoel, maar ik merkte dat dit voor veel onrust in de klas zorgde. Ook ga ik de leerlingen beter begeleiden door het praktijkgedeelte.

Electronica les 2

Klas: Keuzemodule

Dit is de les die volgde op de hiervoor beschreven les. Tussen deze twee lessen zat een week, dus ik had de tijd om te kijken wat er de vorige les beter kon en dat toepassen in deze les. Ik heb hiervoor een les voorbereid met Arduinos en hoe deze werken. Dit is een belangrijke les, omdat de Arduino de basis vormt van veel interactieve kunst.

Leerdoel van de les

Leerlingen verder kennis laten maken met Arduino en ze hier de mogelijkheden van laten zien.

Hoe vond je dat het ging?

Ik vond dat deze les beter ging dan de vorige keer. Ik was wat minder uitgegaan van mijn voorkennis van electronica en heb de les wat meer stap voor stap uitgelegd. Verder heb ik mijzelf wat meer tijd gegund voor het praktijkgedeelte, zodat ik niet het gevoel had dat ik te snel moest stoppen. Verder heb ik, zoals ik al vorige les had gezegd, de leerlingen meer stap voor stap begeleid.. Ik heb ze eerst laten zien wat een Arduino is en wat de mogelijkheden zijn, daarna heb ik ze een simpele opdracht laten doen, daarna heb ik ze de Arduino-programmeer interface uitgelegd en daarna heb ik ze zelfstandig aan de slag laten gaan met een stappenplan. Zo had ik ruimte voor de mensen die wat meer uitleg nodig hadden.

Wat wilde je bereiken, uitproberen, testen?

Ik vind het soms lastig om de tijd te verdelen tussen theorie en praktijk, zonder dat ik in de knoop kom met de tijd. Deze les heb ik voor het eerst voor mijzelf een strak tijdschema gemaakt, zodat we niet in de knoop komen en aan het einde van de les moeten haasten.

Is het gelukt en waaraan heb je dat gemerkt?

De les verliep nog steeds niet heel erg soepel. Sommige leerlingen hadden gewoon echt extra tijd nodig, die ik ze dan ook gaf. Ik vond het lastig om ze af te kappen.

Wat heb je gedaan waardoor het niet gelukt is?

Ik probeerde mij te strak aan een tijdschema te houden, zonder dat er enige flexibiliteit in zat. Dit werkte niet doordat sommige leerlingen achter raakte en daardoor ook gefrustreerd raakte.

Wat zijn de concrete voornemens voor de volgende les?

Duidelijker aan het begin van de praktische opdracht aangeven hoeveel tijd ze hebben voor ieder onderdeel, maar ook voor wat flexibiliteit in het schema plannen.

Electronisch Vormgeven: Packaging Design 1

Klas: 2GV5

Packaging design is een vak dat ik zelf heel erg leuk vond op mijn studie op het Grafisch Lyceum in Rotterdam en ik was dan ook erg blij dat ik dit hier mocht geven. Het geeft de leerlingen de kans om een volledig productieproces door te maken en is een mooie combinatie van 2D werk en 3D werk. Deze reflectie gaat over de eerste 2 lessen.

Leerdoel van de les

Leerlingen introduceren in het complete werkproces van idee tot verpakking

Hoe vond je dat het ging?

De leerlingen waren erg onrustig deze les en het was daarom ook erg moeilijk om te beginnen met de uitleg van de opdracht. Ik heb toen met ze afgesproken dat ik 10 minuten lang de opdracht zou uitleggen en uitleggen wat de bedoeling was, zodat ze daarna aan het werk konden. Nadat ik dit had voorgesteld, werden ze wel wat rustiger. Ik merk dat ik soms nog in de paniek schiet als ik geen controle heb over de klas, maar gelukkig was dit dit keer niet het geval.

Ik heb de leerlingen stap voor stap door het productieproces gelopen, van idee tot eindproduct. Toen de leerlingen eenmaal aan het werk gingen, merkte ik echter dat ze het proces als een lijn zagen waar je absoluut niet vanaf kan wijken. Hier moet ik op de vorige les op terug komen en laten zien dat je altijd een stap terug kan nemen in het proces om je product beter te maken.

Wat wilde je bereiken, uitproberen, testen?

Op het hbo heb ik een hele zelfstandige, flexibele manier van werken geleerd, waarbij je niet constant op de vingers wordt gekeken, maar waarbij je zelf het proces doorloopt. Ik wilde graag uittesten hoe ik een versie hiervan kon toepassen in deze lessen.

Is het gelukt en waaraan heb je dat gemerkt?

Helaas liep dit niet helemaal zoals ik had gehoopt. Leerlingen begonnen minder gemotiveerd te raken. Toen ik hierover met ze in gesprek gingen, zeiden ze dat ze het tegen de tijd van de deadline wel af zouden hebben.

Wat heb jij gedaan om ervoor te zorgen dat het gelukt is of wat heb je gedaan waardoor het niet gelukt is?

Ik merk dat de vrijheid die ik had op het hbo, niet goed werkt op het mbo. Deze leerlingen hebben meer begeleiding nodig. Ook moeten ze leren dat het creatieve proces niet altijd een lineair proces is, maar vaak ook een kwestie is van stappen terugnemen.

Wat zijn de concrete voornemens voor de volgende les?

Individueel per leerling de vorderingen bespreken en bespreken wat hun volgende stappen zijn in het proces. Ook meer klassikaal naar elkaars werk kijken.

Electronisch Vormgeven: Packaging Design 2: Laatste les

Klas: 2GV5

Voor de laatste les van Packaging Design hebben we de verpakkingen laten drukken bij de drukkerij. Dit vergde echter veel planning, van zowel mijn kant als de kant van de leerlingen als de kant van de drukkerij in de school. Dit was een goed voorbeeld van waar alles precies goed moet lopen, daarom heb ik besloten er kort op te reflecteren.

Leerdoel van de les

Mensen de laatste stap laten zetten om hun verpakkingen te verwezenlijken

Hoe vond je dat het ging?

Zoals ik al zei vergde de hele dag veel planning. Ten eerste moesten de leerlingen hun verpakking helemaal druk klaar maken voor zowel de printer als de snijmachines. Om uit te leggen hoe dit precies in zijn werk ging, had ik een korte les van de drukker in de drukkerij georganiseerd. Het risico dat je loopt bij zo’n les naar de drukker is dat je het overzicht van de klas verliest. Gelukkig werkte de leerlingen goed mee. De afspraak met de drukker had ik al een maand van tevoren gemaakt, omdat alle klassen hun product moesten drukken en het was dus belangrijk dat dit goed georganiseerd gebeurde. Daarna hebben de leerlingen achter de computers hun product printklaar gemaakt. Ik merkte dat ze erg enthousiast werden van het tot leven zien komen van hun product.

Wat wilde je bereiken, uitproberen, testen?

Voor mij was het belangrijk dat zowel de leerlingen als de drukkerij klaar stonden om de les soepel te laten verlopen. Ik wilde dus kijken of ik een les kon plannen waarbij ik met een grote groep buiten het lokaal kon werken.

Is het gelukt en waaraan heb je dat gemerkt?

Ja, het is gelukt. De leerlingen waren erg enthousiast over het maken van hun verpakking, maar ze luisterde ook goed naar de instructies.

Wat heb jij gedaan om ervoor te zorgen dat het gelukt is of wat heb je gedaan waardoor het niet gelukt is?

Ik heb de klas ingedeeld in twee groepen, zodat de groepen niet te groot werden terwijl ze om de drukker heen stonden. Terwijl de ene groep zelfstandig aan het werk was, ging de andere groep hun verpakking maken. Dit werkte erg goed, voor zowel de drukker als voor mij, omdat wij beter overzicht konden houden.

Wat zijn de concrete voornemens voor de volgende les?

Aan het begin van de lessenreeks over verpakkingen zou ik misschien eerder laten zien waar ze aan het einde naartoe gaan werken. Dit werkt veel meer motiverend.

Zie vervolg op https://hanysaad.com/reflecties-op-gegeven-lessen-deel-2/