Mijn leerdoelen voor dit jaar

Onderstaand zijn de leerdoelen die ik heb vastgesteld aan het einde van mijn orientagestage

zie ook: http://stagebloghku.tumblr.com

4. MIJN LEERDOELEN

– Ik wil leren om adquaat op te kunnen treden bij conflicten met en tussen leerlingen
In het begin van mijn lesgeven, heb ik hier flink in geworsteld. De leerlingen zijn vrij direct en ik wist niet zo goed hoe ik hiermee om moest gaan. Gaandeweg leerde ik mijn weg hierin vinden. Nu heb ik het gevoel dat ik veel adequater kan reageren op situaties, vooral omdat ik mijn eigen grenzen durf aan te geven.

– Ik wil leren om met een goede, duidelijke stem voor de klas te staan.
De groei hierin is niet alleen vanuit mijn stage, maar ook van de lessen op de academie gekomen. Ik heb altijd voor mijn presentaties goede feedback gekregen van mijn medestudenten en ben hierdoor enorm gegroeid in het presenteren. Dit heeft zich ook geuit in mijn manier van lesgeven: een persoonlijk haakje vinden waaraan je de les kan ophangen en dit overdragen naar de leerlingen

– Ik wil leren om assertiever te zijn in gesprekken met leerlingen. Ik wil de regie kunnen pakken in een gesprek.
Tijdens mijn stage heb ik enorm veel 1 op 1 gesprekken gehad met leerlingen. Ik heb hierin een persoonlijke stijd voor mezelf ontwikkeld, waardoor ik veel beter ben geworden in het houden van een gesprek met leerlingen. Het komt er veelal op neer dat je de leerlingen de kans geeft om ze hun verhaal te laten vertellen, in plaats van dat je constant tegen ze aan het praten bent. Op deze manier heb je een gesprek dat van twee kanten komt, ook als er alleen iets is dat je tegen ze wil zeggen. Op het moment dat je dan iets kort tegen ze wil zeggen, om bijvoorbeel de vragen of ze iets willen doen, weten ze ook meteen waar ze aan toe zijn.

– Ik wil leren om leerlingen enthousiast te maken voor onderwerpen die niet eerder zijn behandeld.
Wat voor mij heel erg heeft gewerkt toen ik een leerling was, was het persoonlijke haakje die aan een opdracht hing. Hiermee bedoel ik dat je de leerlingen een opdracht geeft die ze verder kunnen invullen met hun eigen interesses. Dit heb ik ook geprobeerd terug te brengen in mijn lessenreeks: het maken van een lamp die is gebasseerd op hun eigen belevingswereld. Ik merkte eigenlijk meteen dat de leerlingen enthousiast waren over de opdracht en heb dan ook echt mooie producten voorbij zien komen.

– Ik wil het praktische element van docent zijn onder de knie krijgen, waaronder lesvoorbereiding, het openen van de les en het afsluiten.
Ik heb het al eerder gehad over het afsluiten en openene van de les en de unieke manier waarop het Pouwer college dat doet. Dit is voor mij nuttig in de zin van dat het heel veel structuur geeft aan de lessen. Ik ga dit zeker meenemen naar volgend jaar.

Over voorbereiden heb ik geleerd hoe belangrijk het is, en dat je dat zeker niet moet onderschatten. Ik heb de fout gemaakt om 1 keer het voorbereiden te ver voor me uit te schuiven, waardoor ik heel erg in de knoop kwam tijdens de les. Dit is hierna nooit weer gebeurd.

– Ik wil graag ontdekken wat voor docent ik ben en mij hierop voorbereiden voor mijn volgende stage.
Ik weet nu veel beter wat voor docent ik wil worden. Zie ook Opdracht 6.

– Ik wil weten waar mijn grenzen liggen als docent wat betreft mijn taken.
In de eerste drie weken van mijn stage ben ik meteen hierop getest. Ik ben er dus achtergekomen dat je als docent geen therapeut bent. Ik wilde graag alle problemen oplossen voor de leerlingen, maar dit lag niet in mijn takenpakket. Het is daarom belangrijk om je eigen grenzen te stellen en je hieraan ook te houden. Dit is niet alleen goed voor je eigen mentale gezondheid, je moet ook beseffen dat je niet de hulp kunt bieden die andere professionals wel kunnen bieden.

Geef een reactie