Mijn analyse: Wat is er beter geworden en wat kan nog beter? (Sterkte/zwakte analyse)

Hieronder vind je mijn sterkte/zwakte analyse en nog een paar puntjes die ik heb verbeterd ten opzichte van vorig jaar

Ik wil leren om adquaat op te kunnen treden bij conflicten met en tussen leerlingen

Vorig jaar:
In het begin van mijn lesgeven, heb ik hier flink in geworsteld. De leerlingen zijn vrij direct en ik wist niet zo goed hoe ik hiermee om moest gaan. Gaandeweg leerde ik mijn weg hierin vinden. Nu heb ik het gevoel dat ik veel adequater kan reageren op situaties, vooral omdat ik mijn eigen grenzen durf aan te geven.

Dit jaar:
Omdat ik dit jaarop een mbo les gaf in plaats van praktijkonderwijs, heb ik veel minder in moeten grijpen bij conflicten tussen leerlingen. De paar keer dat dat gebeurde, heb ik veel meer kunnen leunen op mijn eigen rust. Ik heb heel erg gemerkt dat als je zelf rustig blijft, de rust dan ook gauw terugkeert in de klas.

Wat kan nog beter:
Ik merk dat ik soms nog met mijn bek vol tanden sta als een leerling iets doet wat buiten mijn verwachting valt, bijvoorbeeld, als ik hem/haar wegstuur en hij zegt pontificaal nee. Ik moet nog echt leren om in zo’n situatie de leiding te pakken.

Ik wil leren om met een goede, duidelijke stem voor de klas te staan.

Vorig jaar:
De groei hierin is niet alleen vanuit mijn stage, maar ook van de lessen op de academie gekomen. Ik heb altijd voor mijn presentaties goede feedback gekregen van mijn medestudenten en ben hierdoor enorm gegroeid in het presenteren. Dit heeft zich ook geuit in mijn manier van lesgeven: een persoonlijk haakje vinden waaraan je de les kan ophangen en dit overdragen naar de leerlingen

Dit jaar:
Dit jaar heb ik mij veel meer kunnen focussen op de didactische kant van het lesgeven. Ik heb veel in de les kunnen stoppen, omdat ik minder bezig was met lesgeven, maar met vakken waar ik veel van wist. Dit zorgt ervoor dat ik met veel meer zekerheid voor de klas stond.

Wat kan nog beter:
Lesvoorbereiding kunnen nog iets beter. Ik was niet in ieder vak even sterk en merkte dat ik voor de zwakkere vakken beter moest voorbereiden. Hoewel het geen schande is, is het vervelend om iemand niet te kunnen helpen omdat je het niet weet. Ik had dit bijvoorbeeld vaak met het vak 3D, waar ik moeite mee had. Dit had ik kunnen voorkomen door mij meer in de stof te verdiepen.

Ik wil weten waar mijn grenzen liggen als docent wat betreft mijn taken.

Vorig jaar:
In de eerste drie weken van mijn stage ben ik meteen hierop getest. Ik ben er dus achtergekomen dat je als docent geen therapeut bent. Ik wilde graag alle problemen oplossen voor de leerlingen, maar dit lag niet in mijn takenpakket. Het is daarom belangrijk om je eigen grenzen te stellen en je hieraan ook te houden. Dit is niet alleen goed voor je eigen mentale gezondheid, je moet ook beseffen dat je niet de hulp kunt bieden die andere professionals wel kunnen bieden.

Dit jaar:
Dit jaar heb ik veel taken op mij genomen, maar ik heb ook beter op mijzelf gepast en gekeken wat voor extra taken ik tijd voor heb, en welke ik het beste kan overdragen aan collega’s of op een later tijdstip kon doen. Omdat ik dit jaar ook bezig was met afstuderen, heb ik beter geleerd om mijn tijd beter te verdelen en om prioriteiten voor mezelf te stellen. Dit heeft ervoor gezorgd dat ik veel beter in mijn vel zat, maar ook veel beter werk heb kunnen leveren voor mijn afstuderen.

Wat kan beter?
Nog steeds neem ik af en toe veel hooi op mijn vork. Zo ben ik bij mijn nieuwe werk behoorlijk in het diepe gesprongen zonder bij mijzelf na te gaan “Kan ik dit wel aan?” Gelukkig is het hier goed gekomen, maar nog steeds moet ik af en toe letten dat ik niet te hard van stapel loop. Ik werk graag in het onderwijs en zou graag meer over het onderwijs willen leren, maar zoals ik al zei, moet ik niet mijzelf uit het oog verliezen.