Extra activiteiten

Skills Heroes

Skills Heroes zijn vakwedstrijden voor het mbo. Er zijn wedstrijden voor verschillende niveaus en leerjaren. Studenten krijgen de kans om hun talenten te laten zien in diverse vakrichtingen.

Skills Heroes start met voorrondes op de eigen school waarvoor WorldSkills Netherlands de wedstrijdopdrachten ontwikkelt. De opdrachten worden ontwikkeld op basis van de kwalificatiedossiers. De winnaar(s) van de voorrondes mogen deelnemen aan de kwalificatiewedstrijden, waarbij zij strijden tegen studenten van andere mbo-instellingen. Deze wedstrijden vinden plaats op diverse mbo-instellingen in het land, met door WorldSkills Netherlands ontwikkelde wedstrijdopdrachten. De winnaars van de kwalificatiewedstrijden gaan door naar de nationale finale, waar bepaald wordt wie zich nationaal kampioen mag noemen in zijn/haar vakgebied.

De vakwedstrijden zijn gebaseerd op de kwalificatiedossiers en kunnen opgenomen worden in het onderwijsprogramma. Ook kun je de wedstrijdopdrachten inzetten als les- en toetsingsmateriaal en als voorbereiding op het examen of de proeve van bekwaamheid.

Op 30 oktober heb ik meegeholpen met het organiseren van de voorrondes op onze school. Ongeveer twee weken van tevoren hebben wij een een inschrijfformulier verstuurd waarop 2e jaars leerlingen van de afdeling Grafisch Vormgeven zich konden inschrijven om mee te doen met de wedstrijd. Hier hebben zo’n 8 leerlingen op gereageerd. Ook hebben we aan mentoren gevraagd of zij onder de eerstejaars konden kijken of daar gemotiveerde leerlingen zaten die het talent hebben om mee te doen met deze wedstrijd. In totaal zaten we uiteindelijk met zo’n 12 leerlingen.

De wedstrijd bestond uit het ontwerpen van een aantal producten aan de hand van een briefing. Ik had voor de wedstrijd een lokaal geregeld met computers waar de leerlingen konden werken. In totaal hadden ze zo’n 4 uur om de opdracht te voltooien. Nadat ze de opdracht hadden gedaan, zijn wij als jury (twee docenten, twee vierdejaars en ik) iedereen langsgegaan om het werk te bekijken. Het was hiervoor ook belangrijk dat de deelnemer zichzelf goed kon presenteren en zijn/haar werk kon verantwoorden. Hier is een gemiddelde cijfer van de jury uitgekomen. Nadat iedereen was beoordeeld, moesten zij ook nog beoordeeld worden op technische specificaties (hoe is het aangeleverd? Zijn de juiste kleuren gebruikt? Is het de goede bestandsformaat? Etc.) Deze aspecten zijn later ook beoordeeld. Van deze twee cijfers is het gemiddelde genomen en hier is een winnaar voor uit de bus gekomen. Fleur Hagen is dus naar de volgende ronde gegaan.

Omdat men erop vertrouwde dat ik dit project in mijn eentje kon aanpakken, had ik geen andere docent waar ik op kon terugvallen. Ik moest veel dus zelf plannen en dat merkte ik Dit is voor mij een hele nuttige ervaring geweest omdat ik veel zelfstandig moest doen. Als je op zo’n evenement bent, waar zoveel gebeurd en waar zoveel te doen is, is het soms lastig om niet uit het oog te verliezen waarom je daar bent. Op zo een moment moet je eigenlijk je oogkleppen opzetten en doen waar je voor bent. Ook vond ik het lastig om in deze situatie met een leerling één op één te zijn, zonder de “veiligheid” van een school. Wat je dan moet doen is de situatie van de school met je meebrengen. Dit was voor mij een nieuwe ervaring.

Eindexamen vergaderingen

Omdat ik ook les heb gegeven aan een eindexamenklas, en hun ook examentraining heb gegeven, heb ik ook regelmatig deelgenomen aan vergaderingen die gingen over het eindexamen. Hierin werd de normering overlegd en werden de opdrachten van het proefexamen besproken. Voor mij was dit om meerder redenen erg nuttig. Ten eerste was het voor mij nuttig om te zien hoe zo een een examen achter de schermen wordt georganiseerd. Ten tweede heeft het mij echt geholpen om de leerlingen te kunnen helpen bij het maken van hun eindexamen. Het is voor de leerlingen namelijk heel erg belangrijk dat ze goed weten waar ze aan toe zijn. Dit kan alleen als alle neuzen van de docenten dezelfde kant op staan. Ik kan uit eigen ervaring vertellen dat het heel storend kan zijn als je van één docent het ene te hore krijgt en van een andere docent iets anders.

Niet alleen hebben deze vergaderingen mij geholpen, ook heeft het dus de leerlingen geholpen die de (proef)examens aan het maken waren.

Studiemiddagen

Ook heb ik tijdens het schooljaar een aantal studiemiddagen meegepakt. Deze middagen worden geleid door Suzanne Winnubst (hoofd van de afdeling Grafisch Vormgeven) en hierin worden het reilen en zeilen van de afdeling besproken. Zo hebben we gesproken over studentaantallen, over formatie en intake-vorderingen. Verder hebben we gesproken over het innovatietraject waar we als school momenteel inzitten. Tot slot hebben we ook gesproken over het kwalificatiedossier en een examen.

Het was voor mij nuttig om dit mee te maken, om te zien hoe de organisatie van een afdeling zich afspeelt. Verder heb ik door deze vergaderingen kennis kunnen maken met de rest van de afdeling.

Eindexamens nakijken

Aan het einde van het jaar ben ik nog een keer terug gegaan naar het GLU om te helpen met het nakijken van de eindexamens. Onder leiding van Anja van Lunteren (hoofd eindexamencommissie) hebben we met een groep docenten het eindexamenwerk nagekeken. Wat mij opviel hoe strak georganiseerd dit was. Iedere opdracht moest in een Excel sheet ingevuld worden of deze goed of niet goed gemaakt was. We waren ingedeeld in koppels, zodat we ook met elkaar konden overleggen, maar ook zodat we elkaars werk konden nakijken. Zodra we dan van mening verschilde, moesten we hierover overleggen en tot een consensus komen. Hoewel alle examens anoniem waren (alleen een nummer) was het soms toch moeilijk om een leerling te zien falen. Maar bij dit soort gevallen moet je helaas je gevoelens uitschakelen en doen wat nodig is.

Vergadering Medezeggenschapsraad

Vandaag heb ik me aangesloten bij een overleg van de Medezeggenschapsraad. Ik weet dat dat belangrijk is op een school en ik heb eigenlijk geen idee wat dit om het lijf heeft. Dus ik ben bij de vergadering aanwezig geweest. Het is interessant te horen hoe een MR werkt en hoe personeelsleden met deze mensen in overleg kunnen gaan en geïnformeert worden. Het is leerzaam en prettig op de hoogte te zijn van nieuw taakbeleid, werkdrukverlichting, werkdrukverzwaring, niet transparant beleid van een schoolleiding.

Onderzoek overgang van mbo naar hbo

Een van mijn interesses dit jaar ligt bij de overgang van mbo naar hbo. Dit heeft te maken met mijn eigen ervaringen die ik had en hoe moeizaam het is verlopen. Aan het eind van vorig jaar ben ik begonnen met mijn onderzoek naar dit onderwerp en kwam ik erachter dat dit een onderwerp is dat meer veel speelt. Ik heb bij mijn sollicitatie aangegeven dat ik hier tijd in zou willen steken en het GLU heeft mij de ruimte gegeven om dit onderzoek op school te doen. Dit heeft mij de mogelijkheid gegeven om de expertise te kunnen gebruiken van de docenten en de leerlingen te gebruiken als studiemateriaal. Het werken aan het onderzoek op school heeft mij geleerd om het onderzoek in een context te plaatsen en mijn onderzoek te focussen op wat leerlingen nodig hebben. Praktijkstudies maken je onderzoek veel echter dan alleen een literatuurondrzoek. Daar ga ik zeker dan ook veel gebruik van maken tijdens mijn afstudeerproject. Meer over het onderzoek vind je elders.