De competenties in het kort (Nog in uitvoering)

**1. Vakinhoudelijke en artistieke competentie**

Dit jaar heb ik voor mijn stage bij verschillende vakken geobserveerd, meegelopen en zelfstandig les gegeven. Al vrij vroeg in mijn stage had ik al besloten dat ik mij breed wilde oriënteren en dus veel vakken wilde gaan lesgeven. Dit heeft te maken met waar voor mij dit jaar de focus op ligt; het helpen van leerlingen dit jaar de overstap willen maken van mbo naar hbo en kunsteducatie als middel om je identiteit te vormen. Deze twee aspecten zijn niet vak-gebonden en daarom wilde ik zoveel mogelijk leerlingen leren kennen tijdens het lesgeven. Gelukkig heb ik hetzelfde traject gevolgd (maar dan in Rotterdam) en heb ik daarvan nog veel kennis van alles Adobe. Dit betekent niet dat ik niet hoef bij te spijkeren. Thuis doe ik nog vaak de oefeningen voordat ik ze aan de leerlingen uit leg, als een deel van mijn voorbereiding van de les. Mijn brede vakkennis heeft er tevens voor gezorgd dat ik een bijlesklas heb georganiseerd, waar leerlingen 1 of 2 keer per week bij mij langs kunnen lopen voor extra uitleg en hulp. Dit is voor leerlingen die moeite hebben met de stof handig. Ze kunnen zich inschrijven zodat ik van tevoren weet waar ze hulp bij nodig hebben. Op verzoek van veel leraren zijn we nu ook aan het kijken of we de bijles voor leerlingen ook kunnen vertalen naar een bijspijkercursus voor leraren.

Later in het jaar wil ik naast Grafisch vormgeven ook gaan observeren bij Cross Media. Dit is ten eerste omdat dit dichtbij de richting zit die ik heb gevolgd op de kunstacademie en ten tweede wil ik verder kijken dan alleen maar 1 richting.

**2. Pedagogische en didactische comptentie**

Het lesgeven zelf is voor mij compleet anders dan dat ik vorig jaar heb gedaan. Vorig jaar heb ik lesgegeven op een praktijkschool. Dit was voor mij een enorm overweldigende ervaring, maar wel meer op een pedagogisch vlak. Hoewel ik het echt veel van heb geleerd, was ik vorig jaar niet echt bezig met de leerlingen iets leren, maar meer met de opvoedende kant van het lesgeven. Dit jaar is dat compleet anders gegaan. Omdat de stof eigenlijk is wat ik zelf ook heb gevolgd, kon ik de leerlingen makkelijker lezen over wat zij ervan vonden. Op deze manier heb ik mijn lessen nog on the fly kunnen aanpassen, een manier van werken die vaak handig is gebleken bij het invallen bij klassen als hun leraar ziek is. Deze flexibiliteit is iets waar ik soms mee worstel (ik ben een persoon die graag weet waar hij aan toe is), maar ik ben er inmiddels wel handig in geworden omdat ik naast mijn stage ook veel invalwerk doe hier op school.

Dit invalwerk heeft mij ook een uitdaging gegeven die ik in eerste instantie niet had verwacht. Bij invalwerk zie je de leerlingen vaak maar 1 of 2 uur en in die tijd moet je hun aandacht erbij houden, terwijl zij liever een tussenuur hadden dan een invaldocent. Ik heb hier tijdens mijn supervisie met de groep over gesproken tijdens mijn presentatie over het onderwerp. Veel mensen hebben bij deze presentatie gezegd dat ze een activiteit zouden doen met de leerlingen die los staat van de rest van de les die de reguliere docent op dat moment aan het geven is. Zelf heb ik altijd aan de hand van een goede overdracht geprobeerd een les te geven die in de lijn ligt met de reguliere lessen. Helaas zijn er niet altijd (lees: meestal) geen goede overdrachten. Soms krijg je een korte reactie waarin in 3 zinnen staat beschreven dat de leerlingen gewoon verder moeten werken waar ze waren en soms dat je maar op de ELO (Electronische LeerOmgeving) moet kijken. En soms blijkt in praktijk dan ook nog een wat op de ELO staat niet te kloppen met wat ze in praktijk hebben gedaan. Ik heb daarom ook vaker dit jaar gepleit voor een gestandaardiseerde overdracht. Hier hebben we nog regelmatig gesprekken over, wat haalbaar is en wat niet en hoe zoiets er dan wel uit zou moeten zien. Wat de bijlessen mij dan wel hebben geleerd is flexibel te zijn.

Ook iets wat ik van vorig jaar heb meegenomen is mijn methode van rustig blijven en de klas rustig krijgen. Dit werkte bij goed in mijn klas van vorig jaar en de techniek die ik heb gebruikt daar heb ik goed over kunnen zetten naar deze situatie. Een kalme overdracht heeft vaak het effect dat de leerlingen ook rustig worden.

Voor differentiatie heb ik gebruik gemaakt gemaakt van het lesmodel interactieve gedifferentieerde directe instructie (IGDI) met convergente differentiatie (zie bijgevoegde afbeelding). Dit heeft mij de mogelijkheid gegeven om iedereen de aandacht te geven die hij of zij nodig heeft. Voor de mensen die daarnaast nog extra aandacht nodig hebben, heb ik een academiebrede
bijlesklas georganiseerd.

Ik heb aan het einde van vorig jaar/begin van dit jaar mijn doelen opgesteld voor deze stage. Ik zal deze doelen behandelen in een aparte post, maar er zijn er wel twee die ik wil aanhalen namelijk:

*Ik wil het praktische element van docent zijn onder de knie krijgen, waaronder lesvoorbereiding, het openen van de les en het afsluiten*.

en

*Ik wil graag ontdekken wat voor docent ik ben*

Het lesgeven aan verschillend klassen in verschillende vakken heb ik goed mijn eigen stem kunnen vinden in het vak. Ik ben mij er nu bewust van waar mijn grenzen liggen, hoe ik het beste les geef en hoe ik het beste informatie overdraag. Ik heb veel dingen uitgeprobeerd en vaak met mijn begeleider hierover gesprekken gehad.

**3. Interpersoonlijke competentie**

Vorig jaar liep ik tegen een aantal problemen met mijn communicatieve vaardigheden op in mijn lessen in de lessen die ik krijg op het HKU. Deze In het afgelopen anderhalf jaar heb ik veel aandacht besteed aan mijn houding en mijn manier van communiceren naar zowel leerlingen en collega’s. Ik heb al vrij vroeg in mijn stage besloten dat ik meer wilde doen dan alleen lesgeven. De leerdoelen die ik heb opgesteld die hieraan refereren zijn:

– Ik wil leren om met een goede, duidelijke stem voor de klas te staan.

Toen ik begon aan deze opleiding was een van mijn grotere zorgen de presentaties en het stemgebruik voor de klas. Het afgelopen anderhalf schooljaar heb ik hier hard aan gewerkt door de vele presentaties en de lessen die ik heb gegeven. In de besprekingen van mijn presentaties is naar voren gekomen dat ik hierin grote stappen heb gemaakt. Ik spreek duidelijker en zit beter in mijn stof. Dit merk ik ook aan de manier waarop ik voor de klas sta.

– Ik wil leren om assertiever te zijn in gesprekken met leerlingen. Ik wil de regie kunnen pakken in een gesprek.

– Ik wil het praktische element van docent zijn onder de knie krijgen, waaronder lesvoorbereiding, het openen van de les en het afsluiten.

Ik wilde ook graag bezig zijn met het ontwikkelen van onderwijs zelf. Omdat hier op het GLU niet een kant en klaar traject voor stagiaires klaar ligt, heb ik veel mijn eigen doelen moeten opstellen. Dit heeft veel initiatief van mijn kant geeist.

Deze munt heeft echter ook een keerzijde en ik heb dan ook moeten leren om mijn eigen grenzen aan te geven, niet alleen naar leerlingen, maar ook naar collega’s. Ik ben iemand die het moeilijk vind om nee te zeggen als iemand mijn hulp nodig heeft. Omdat ik een brede kennis van de technische vakken heb, ben ik ook breed inzetbaar. In het begin van het schooljaar waren er veel docenten ziek, waardoor er veel werk voor mij was

**4. Omgevingsgericht**

**5. Kritisch-refelctief en onderzoekend **

Geef een reactie