Altermoderne kunsteducatie

‘Wij misten in het kunstonderwijs aansluiting bij actuele kunst, de leefwereld van jongeren en hedendaagse thematiek zoals globalisering, migratie en interculturaliteit. Vanuit die gedachte is