Altermoderne kunsteducatie

‘Wij misten in het kunstonderwijs aansluiting bij actuele kunst, de leefwereld van jongeren en hedendaagse thematiek zoals globalisering, migratie en interculturaliteit. Vanuit die gedachte is altermoderne kunsteducatie ontstaan. De term altermodern is ontleend aan de Franse filosoof Nicolas Bourriaud. Robert Klatser (AHK) zag mogelijkheden om de theorie van Bourriaud te vertalen naar een nieuwe vorm van kunstonderwijs. Talita Groenendijk (VU/AHK) en ik onderzochten wat de theoretische uitgangspunten voor deze nieuwe onderwijsvorm zouden kunnen zijn. Daarbij sloten we onder meer aan bij authentieke kunsteducatie. Wij kwamen uit op drie uitgangspunten: intercultureel, procesgericht en leerlinggestuurd.’

 

Download PDF

Geef een reactie